Thép hình chữ i

CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 27-27 Địa chỉ CN 1: số 14/30 Huỳnh văn luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM Bình Dương. ĐT: (0274) 651 69 39 / 390 78 29  Fax: (0274) 386 04 38 Địa chỉ CN...

Thép hình chữ H

CÔNG TY TNHH MTV TM SẮT THÉP 27-27 MST: 370 224 5033. ĐC CN1 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. ĐC CN2 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. CN3: công ty...

Ống thép pccc

CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 27-27 Địa chỉ CN 1: số 14/30 Huỳnh văn luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM Bình Dương. ĐT: (0274) 651 69 39 / 390 78 29  Fax: (0274) 386 04 38 Địa chỉ CN...

Tôn lợp sóng giả ngói

CÔNG TY TNHH MTV TM SẮT THÉP 27-27 MST: 370 224 5033. ĐC CN1 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. ĐC CN2 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. CN3: công ty...

Tôn lợp mạ màu

Để thuẩn tiện cho việc xác minh nguồn gốc cũng như công nghệ mạ tôn quí khách vui lòng tham khảo các tiểu chuẩn được qui ước dưới đây:  – Tiêu chuẩn Nhật Bản: JIS G3321,-Tiêu...

Thép hộp nhập khẩu

CÔNG TY TNHH MTV TM SẮT THÉP 27-27 MST: 370 224 5033. ĐC CN1 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. ĐC CN2 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. CN3: công ty...

Thép hộp hình chữ nhật

CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 27-27 Địa chỉ CN 1: số 14/30 Huỳnh văn luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM Bình Dương. ĐT: (0274) 651 69 39 / 390 78 29  Fax: (0274) 386 04 38 Địa chỉ CN...

hộp thép đen

CÔNG TY TNHH MTV TM SẮT THÉP 27-27 MST: 370 224 5033. ĐC CN1 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. ĐC CN2 : 144/30 Huỳnh Văn Luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM, Bình Dương. CN3: công ty...

Thép hình chữ V

CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 27-27 Địa chỉ CN 1: số 14/30 Huỳnh văn luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM Bình Dương. ĐT: (0274) 651 69 39 / 390 78 29  Fax: (0274) 386 04 38 Địa chỉ CN...

Xà gồ C sản xuất theo yêu cầu

CÔNG TY TNHH MTV SẮT THÉP 27-27 Địa chỉ CN 1: số 14/30 Huỳnh văn luỹ, P.Phú Mỹ, TP.TDM Bình Dương. ĐT: (0274) 651 69 39 / 390 78 29  Fax: (0274) 386 04 38 Địa chỉ CN...

Get in Touch

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts