ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm.
là loại ống thép có cấu trúc ống trụ tròn độ day mỏng khác nhau tuỳ vào quá trình cán vàm mạ kẽm.
Hotline: 0979 157 411 – 0973 911 340.